Rsztvevk

Résztvev diákok és kísértanárok (Régió- és Évfolyam- lebontásban)

A résztvevo diákok eloszlása
ID
Régió/Intézmény elnevezés
Diákszám
Évf_7
Évf_8
Évf_9
Évf_10
Évf_11
Évf_12
Kísérőtanárok száma
1 (165)Fehr megye 5 - - 4 1 - - 0
2 (166)Arad megye 3 - 1 - - - - 0
3 (167)Bihar megye 13 2 3 2 1 1 1 0
4 (168)Brass megye 3 1 - - - - - 0
5 (169)Kolozs megye 9 1 1 1 - - - 0
6 (170)Kovszna megye 14 2 2 2 1 1 1 0
7 (171)Hargita megye 28 3 3 5 3 3 3 0
8 (172)Maros megye 9 1 1 2 2 - - 0
9 (173)Szilgy megye 2 1 1 - - - - 0
10 (174)Szatmr megye 20 2 2 4 - - - 0
11 (175)Temes megye 6 1 1 3 - 1 - 0
Összesen : 11
( R / Sz / I )

ÖSSZESEN

112

14

15

23

8

6

5

0